FUNKCE

Na nových funkcích pracujeme společně s našimi Zákazníky, a to znamená, že obsluha Virtuální kanceláře je stále pohodlnější.

KORESPONDENCE

Všechny zprávy na jednom místě.

 • Zpracování příchozí a odchozí korespondence s automatickým zasíláním oznámení zákazníkům.
 • Zadání informací o příchozí korespondenci a o poště zasílané zákazníkovi nebo jeho jménem.
 • Archiv uspořádaný podle statusů usnadňuje efektivní práci s poštou.
 • Zákazníci získávají neomezený přístup ke své korespondenci z úrovně zákaznického panelu.
 • Skenování pošty přímo do systému prostřednictvím FTP protokolu.
 • Export výkazu pošty s informacemi o doručení do souboru .XLS.

KARTOTÉKA ZÁKAZNÍKŮ

Databáze zákazníků s rychlým vyhledáváním dat.

 • Uspořádaná kartotéka zákazníků a kontaktních osob se všemi potřebnými údaji, které Vám umožní efektivní komunikaci a podporují účinnou spolupráci.
 • Rychlé vyhledávání podle názvu firmy, adresy, kontaktních osob nebo libovolných dalších informací.
 • Libovolné množství kontaktních, registračních a korespondenčních údajů zadaných do systému.

POTVRZENÍ O DORUČENÍ KORESPONDENCE

Pomoc při osobním odběru pošty zákazníkem.

DESKTOMY generuje seznam osob oprávněných převzít poštu konkrétního zákazníka a umožňuje vytisknout potvrzení o převzetí dané korespondence. Informace o datu, času a osobě, která vyzvedává poštu, jsou uloženy v systému a umožňují kdykoli zkontrolovat historii Vaší pošty.

E-MAILOVÁ OZNÁMENÍ A SMS

Automatická oznámení zákazníkům.

Podpora správné a ničím nerušené komunikace se zákazníkem, který je tak vždy aktuálně informován. DESKTOMY automaticky upozorňuje Vaše zákazníky např. o příchodu nové korespondence, rezervaci konferenčního sálu nebo dodání faktury. Oznámení jsou zasílána na e-mailové adresy a telefonní čísla definovaná pro konkrétního zákazníka.

KONFERENČNÍ SÁLY

Pohodlný kalendář rezervace konferenčních sálů.

Plně funkční rezervační modul, který můžete zpřístupnit zákazníkům a návštěvníkům webových stránek Vaší kanceláře.

 • Rezervace jsou znázorněny ve formě kalendáře s typickým rozdělením na měsíce, týdny a dny.
 • Můžete svým zákazníkům umožnit volbu dodatečných služeb, jako je např. zapůjčení projektoru nebo podávání kávy.
 • Obdržíte odkaz, díky kterému mohou osoby navštěvující Vaše webové stránky provést rezervaci, aniž by musely mít účet v aplikaci.

ZÁKAZNICKÝ PANEL

Skeny a informace 24h denně.

 • Snadný a rychlý přístup Vašich zákazníků k fakturám, dokumentům a zprávám prostřednictvím zákaznického panelu s využitím stacionárních a mobilních zařízení.
 • Přístup k historii doručené korespondence, skenů a také k rezervačnímu modulu konferenčních sálů.
 • Zákazník má možnost odesílat a přijímat Vaše zprávy 24h denně z libovolného místa.

DATABÁZE FAKTUR

Pořádek ve fakturách vystavených pro zákazníka.

Vystavené faktury zadané do systému jsou dostupné Vám i Vašemu zákazníkovi. Spolu s nimi jsou zpřístupněny informace o lhůtách a částkách splatných plateb, s možností stanovení jejich stavu. Zákazník obdrží po zadání nové faktury automatickou e-mailovou zprávu. Pokud nedojde k platbě ve stanovené lhůtě, můžete zaslat upomínku jedním kliknutím.

GENERÁTOR DOKUMENTŮ

Automatická tvorba a doplňování vašich nejčastěji používaných dokumentů.

 • Vytvořte šablony dokumentů používaných ve Vaší kanceláři.
 • Využívejte proměnné, abyste mohli automaticky nahrazovat data ve smlouvě.
 • Hotové smlouvy a dokumenty ukládejte ve formátu .PDF.

INTERNÍ ZPRÁVY

Efektivní komunikace se zákazníky.

Kontakt se zákazníky je ještě efektivnější a pohodlnější. Modul interních zpráv umožňuje vedení veškeré korespondence se zákazníky z úrovně systému. Tímto způsobem jim můžete poskytovat informace o činnosti kanceláře, zasílat smlouvy a další dokumenty.

DALŠÍ-SLUŽBY

Informace potřebné k přípravě vyúčtování.

Do systému lze zadat informace o jakýchkoli dalších službách, které byly poskytnuty zákazníkovi, včetně nákladů, které můžete použít k přípravě vyúčtování.

OBSLUHA BALÍČKŮ

Zadejte své balíčky a přiřaďte je k Zákazníkům.

Pokud poskytujete služby ve formě balíčků, můžete je zadat do systému DESKTOMY spolu se všemi klíčovými informacemi pro zákazníky – ceny, doba trvání smlouvy, četnost vyúčtování a limity pro obsluhu pošty. Každému zákazníkovi lze přiřadit konkrétní hotový balíček nebo také definovat individuální podmínky spolupráce.

SPRÁVA-UŽIVATELŮ

Jakýkoli počet uživatelů a obsluha mnoha firem.

 • Doplňujte databázi uživatelů systému o libovolný počet osob, které se zabývají obsluhou Vaší firmy.
 • Každému zákazníkovi lze přidělit neomezený počet uživatelů s přístupem k zákaznickému panelu.
 • DESKTOMY umožňuje obsluhu mnoha firem z jednoho uživatelského účtu.

SEZNAMTE SE S VÝHODAMI, KTERÉ PLYNOU Z POUŽÍVÁNÍ DESKTOMY